جوایز سومین جشنواره ملی مهدویت

تعداد بازدید:۴۵۶

 

 

  • بخش هنری:

عکاسی:

تندیس جشنواره + لوح تقدیر + 30,000,000 ریال برای بهترین اثر

لوح تقدیر + 10.000.000 ریال برای اثر شایسته تقدیر


پادکست:

تندیس جشنواره + لوح تقدیر + 20.000.000 ریال برای بهترین اثر

لوح تقدیر + 10.000.000 ریال برای اثر شایسته تقدیر

 

 

  • بخش ادبی:


شعر:

تندیس جشنواره+لوح تقدیر+20.000.000 ریال برای بهترین اثر

لوح تقدیر+ 10.000.000 ریال برای اثر شایسته تقدیر


قطعات ادبی:

تندیس جشنواره+لوح تقدیر+20.000.000 برای بهترین اثر

لوح تقدیر+8.000.000 برای برای اثر شایسته تقدیر

 

 

  • بخش ایده پردازی و نوآوری:


به 3 ایده برتر برگزیده: لوح تقدیر+ 20.000.000 ریال

 

 

  • بخش کتابخوانی:

 

به 10 نفر از برگزیدگان جوایز نقدی(3.000.000 ریال) و غیر نقدی نفیس اهدا خواهد شد

کلید واژه ها: جشنواره ملی مهدویت