ارسال آثار

تعداد بازدید:۸۰۱۴

 

 

 

 

 

 

ارسال شعر

ارسال متن ادبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال عکس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال مصاحبه

ارسال گزارش

ارسال یادداشت

ارسال تیتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسابقه کتابخوانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال ایده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: جشنواره ملی مهدویت جهاد دانشگاهی واحد استان قم مسابقه عکاسی مسابقه شعر مسابقه قطعه ادبی مسابقه کتابخوانی مسابقه ایده پردازی چهارمین دوره جشنواره ملی مهدویت