ارسال آثار پنجمین دوره جشنواره ملی مهدویت

 • 0
 • شما می توانید آثار خود را با استفاده از این فرم یا با برقراری ارتباط با هریک از حساب های رسمی جشنواره ملی مهدویت در فضای مجازی به دبیرخانه این جشنواره ارسال فرمایید. لطفا نحوه ارسال آثار خود را انتخاب کنید.
  1
 • نحوه ارسال آثار*فقط یکی انتخاب کنید
  ارسال آثار در پیامرسان‌های فضای مجازی
  ارسال آثار در وبسایت جشنواره ملی مهدویت
  2