جوایز جشنواره

تعداد بازدید:۲۸۴۱

 

 

  • بخش رسانه:


تیتر:

تندیس جشنواره + لوح تقدیر + 20.000.000 ریال برای بهترین اثر

لوح تقدیر + 10.000.000 ریال برای 2 اثر شایسته تقدیر

 

گزارش:

تندیس جشنواره + لوح تقدیر + 20.000.000 ریال برای بهترین اثر

لوح تقدیر + 10.000.000 ریال برای 2 اثر شایسته تقدیر

 

مصاحبه:

تندیس جشنواره + لوح تقدیر + 20.000.000 ریال برای بهترین اثر

لوح تقدیر + 10.000.000 ریال برای 2 اثر شایسته تقدیر

 

یادداشت:

تندیس جشنواره + لوح تقدیر + 20.000.000 ریال برای بهترین اثر

لوح تقدیر + 10.000.000 ریال برای 2 اثر شایسته تقدیر

 

  • بخش عکس:

عکس با دوربین حرفه ای:

تندیس جشنواره + لوح تقدیر + 30,000,000 ریال برای بهترین اثر

لوح تقدیر + 10.000.000 ریال برای 2 اثر شایسته تقدیر

 

عکس با تلفن همراه:

لوح تقدیر + 10.000.000 ریال برای 5 اثر شایسته تقدیر

 

  • بخش ادبی:


شعر:

تندیس جشنواره + لوح تقدیر + 30,000,000 ریال برای بهترین اثر

لوح تقدیر + 10.000.000 ریال برای 2 اثر شایسته تقدیر


متن ادبی:

تندیس جشنواره + لوح تقدیر + 30,000,000 ریال برای بهترین اثر

لوح تقدیر + 10.000.000 ریال برای 2 اثر شایسته تقدیر

 

 

  • بخش ایده پردازی و نوآوری:

تندیس جشنواره + لوح تقدیر + 30,000,000 ریال برای 3 ایده برتر

 

  • بخش کتابخوانی:

 

به 10 نفر از برگزیدگان جوایز نقدی(5.000.000 ریال) و غیر نقدی نفیس اهدا خواهد شد

کلید واژه ها: جشنواره ملی مهدویت چهارمین دوره جشنواره ملی مهدویت بخش رسانه بخش ادبی بخش کتابخوانی بخش ایده پردازی بخش عکس