هیئت داوران جشنواره

تعداد بازدید:۲۹۱۴

داوران چهارمین دوره جشنواره ملی مهدویت

بخش ادبی:

آقای دکتر محمدعلی مجاهدی

آقای دکتر حسین محمدی مبارز

آقای دکتر مهدی قاسمی

آقای محسن قاسمی

 

بخش عکس:

آقای دکتر امیرعلی جوادیان

آقای سیدعباس میرهاشمی

آقای حجت الله عطایی

 

بخش رسانه:

آقای میلاد اوصیا

خانم معصومه صبور

 

بخش ایده پردازی:

آقای حسین شیرازی

آقای دکتر یاسر شریفی

 

کلید واژه ها: بخش رسانه بخش ادبی بخش ایده پردازی بخش عکس