مطالب مرتبط با کلید واژه

مسابقه عکاسی


ارسال آثار

            ارسال شعر ارسال متن ادبی                         ارسال عکس                     ارسال مصاحبه ارسال گزارش ارسال یادداشت ارسال تیتر                       مسابقه کتابخوانی                           ارسال ایده                      


خلق عکس مهدوی منحصر به مسجد جمکران نیست

خلق عکس مهدوی منحصر به مسجد جمکران نیست

به گزارش خبرگزاری ایسنا استان قم، مدرس دانشگاه حوزه عکاسی گفت: برای تولید اثر مهدوی در رشته عکاسی این تصور وجود دارد که حتما باید عکاسی در مسجد جمکران انجام شود در حالی که در محیط پیرامون ما بسیاری از المان ها و اتفاقات مهدوی وجود دارد که ظرفیت عکاسی دارد.

ادامه مطلب