سه شنبه های مهدوی

خلق عکس مهدوی منحصر به مسجد جمکران نیست

خلق عکس مهدوی منحصر به مسجد جمکران نیست

به گزارش خبرگزاری ایسنا استان قم، مدرس دانشگاه حوزه عکاسی گفت: برای تولید اثر مهدوی در رشته عکاسی این تصور وجود دارد که حتما باید عکاسی در مسجد جمکران انجام شود در حالی که در محیط پیرامون ما بسیاری از المان ها و اتفاقات مهدوی وجود دارد که ظرفیت عکاسی دارد.

ادامه مطلب
طولانی شدن غیبت نباید بر زندگی انسان تاثیر منفی بگذارد

طولانی شدن غیبت نباید بر زندگی انسان تاثیر منفی بگذارد

به گزارش خبرگزاری ایسنا استان قم، یک کارشناس مهدویت در نشست خبری "بررسی وظیفه انسان مسلمان در عصر غیبت" تأکید کرد: این امکان وجود دارد که غیبت طولانی شود لذا باید در برابر اراده خداوند تسلیم و به آنچه خداوند برای ما مقدر کرده راضی باشیم لذا طولانی شدن غیبت نباید بر زندگی دینی و اجتماعی و شخصی انسان تاثیر منفی بگذارد و او را متزلزل کند و این مسئله نیازمند این است که انسان بعد دینی خود را تقویت کند.

ادامه مطلب
انسان باورمند به مهدویت تحول آفرین خواهد بود

انسان باورمند به مهدویت تحول آفرین خواهد بود

به گزارش خبرگزاری ایسنا استان قم، یک کارشناس مهدویت در نشست خبری "مهدویت و تحول آفرینی" تأکید کرد: انسانی که مایوس باشد به دنبال تغییر و تحول نیست اما بر عکس انسانی که امید داشته باشد سعی می کند از رکود خود را نجات دهد و تحول آفرین باشد لذا این امید را مهدویت می تواند زنده کند و با اعتقاد به وجود امام زمان و این که این ظهور اتفاق خواهد افتاد و این وعده قطعی خدواند است این بینش در دل انسان های باورمند به مهدویت جان می گیرد و به آینده روشن امید پیدا می کنند.

ادامه مطلب
مهدویت با همه ابعاد اعتقادی و دینی ما گره خورده و ارتباط دارد

مهدویت با همه ابعاد اعتقادی و دینی ما گره خورده و ارتباط دارد

به گزارش خبرگزاری ایسنا استان قم، یک کارشناس مهدویت در نشست خبری "بررسی جایگاه مهدویت در اعتقاد دینی" با اشاره به بحث ظهور و فرج در روایات بیان کرد: لطفی ، افزود: پیامبر(ص) فرمودند: أَفْضَلُ أَعْمَالِ أُمَّتی اِنْتِظارُ اَلْفَرَجِ مِنَ اَلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛ بهترین اعمال امت من انتظار فرج از جانب خداوند عز و جل است به این معنا این فرج و گشایش فقط با اذان الهی و قدرت مطلقه الهی است که رقم می‌خورد، خدایی که مبدا و سرچشمه همه آفرینش و مخلوقات است و با قدرت مطلق و بی انتهای خود این جهان را خلق کرده و آن را مدیریت می کند و آن نجات الهی با قدرت خدواند اتفاق خواهد افتاد بنابراین مهدویت با خداشناسی و توحید گره خورده است.

ادامه مطلب